Rss

 • google

Archives for : σωματειο ICAP

Αυστηρές συστάσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας

Συναδέλφισσες –οι,

Αυστηρές συστάσεις προς τις εμπλεκόμενες εταιρείες (Τράπεζα και εταιρεία) να εξετάσουν την περίπτωση να διαταράσσεται η εργασιακή ειρήνη στον χώρο εργασίας έγιναν από την Επιθεώρηση Εργασίας, στην οποία προσέφυγε ο Σύλλογός μας.

Ύστερα από καταγγελίες του Σωματείου μας, για εκτόξευση απειλών πραγματοποιήθηκε συνάντηση  στο Τμήμα Επιθεώρησης Καλλιθέας. Οι αναφορές ότι «όποιος είναι στο Σωματείο δεν θα γίνει ποτέ 8ωρος» και «όποιος είναι στο Σωματείο αργά ή γρήγορα θα φύγει» από προϊστάμενο της ΔΙΔΑΛΤ, στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας,  με ρόλο assistant manager, αποτελούν παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης, η οποία διώκεται ποινικά.

Η Επιθεώρηση Εργασίας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες του Συλλόγου μας, συνέστησε και στην Τράπεζα και στην εταιρεία  να υπάρξει μέριμνα ώστε να περιφρουρηθεί η εργασιακή ειρήνη στον χώρο εργασίας.

Το Δ.Σ.

Ανακοίνωση : Συνάντηση με αντιπροεδρία

Ο Σύλλογός μας και ο Σύλλογος Εργαζομένων Icap Outsourcing Solutions, ζητήσαμε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να εκθέσουμε τα προβλήματα των ενοικιαζόμενων τραπεζοϋπαλλήλων και να υπάρξει συνολική αποτύπωση των εργασιακών συνθηκών στον χώρο των Τραπεζών και των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/6/2016 με τη Διευθύντρια του γραφείου του κου Αντιπροέδρου και πέντε συνεργάτες του.

Στη συνάντηση είχαμε την ευκαιρία να περιγράψουμε και να αποσαφηνίσουμε  το πώς πίσω από συμβάσεις  εργολαβίας – και υπεργολαβίας – υποκρύπτεται εξαρτημένη σχέση εργασίας του εργαζόμενου με την Τράπεζα ή την Ασφαλιστική Εταιρεία.

Η μη αναγνώριση αυτής της σχέσης καθιστά τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας χωρίς δικαιώματα και ισότιμη αντιμετώπιση στον εργασιακό τους χώρο, γεγονός που δημιουργεί, πέραν όλων των άλλων, και προβλήματα δυσλειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επίσης τέθηκαν τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα – απόρροια της παραπάνω στρεβλής σχέσης εργασίας –  όπως οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα, η παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης και έκφρασης, η παραβίαση  και οι καταφανώς συνδικαλιστικές διώξεις στις περιπτώσεις απολύσεων φυλάκων.

Θα υπάρξει και επόμενη συνάντηση ώστε να εξεταστούν ενδελεχώς οι τρόποι αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων των ενοικιαζόμενων τραπεζοϋπαλλήλων.

Τα Δ.Σ.

του ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ. και

του Συλλόγου Εργαζομένων Icap Outsourcing Solutions

Τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας

Επιστολή προς Υπουργείο Εργασίας

Συναδέλφισσες, -οι,

Σας επισυνάπτουμε το αίτημα του Σωματείου μας προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη σύγκλιση τριμερούς συνάντησης με θέμα την παραμονή σε θέση “back office” εργασίας, συναδέλφου με σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Η συνάντηση ορίστηκε για την Πέμπτη 16/6/2016.

Το Δ.Σ.

Επιστολή προς Υπουργείο Εργασίας

Ανακοίνωση ενημέρωση: Αναβολές συνάντησης εργατικής διαφοράς

Συναδέλφισσες, -οι,

Όπως σας είχαμε ήδη ενημερώσει, το Σωματείο μας προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας Καλλιθέας και ζήτησε την σύγκλιση συνάντησης εργατικής διαφοράς με θέμα την παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας των συναδέλφων εργαζόμενων στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας, ύστερα από τις σαφείς αναφορές προϊσταμένου για απομάκρυνση όσων υπαλλήλων έχουν σχέση με το Σωματείο.  Η συνάντηση είχε οριστεί για την Πέμπτη 26/5/2016, αλλά δεν έγινε. Στην συνάντηση θα συνεξεταζόταν και το θέμα άρνησης παραχώρησης χώρου για την διεξαγωγή των εκλογών του Σωματείου μας εντός του χώρου εργασίας.

Η Εθνική Τράπεζα και η Icap Outsourcing Solutions ζήτησαν για αναβολή -για δεύτερη φορά- και η νέα ημερομηνία της συνάντησης είναι η Τετάρτη, 29/6/2016.

Το Δ.Σ.

Ανακοίνωση – Καταγγελία

Συναδέλφισσες, -οι,

Στο άρθρο 23 παρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το δικαίωμα του πολίτη να ιδρύει και να συμμετέχει σε μια συνδικαλιστική οργάνωση. Περαιτέρω στο άρθρο 14 του ν.1264/1982 «Συνδικαλιστικές ελευθερίες και Δικαιώματα», ορίζεται ότι:

«Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:   α) ν` ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την   ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης,   β) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση,   γ) ν` απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση,     δ) να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά ή με άλλα μέσα,   ε) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων,     στ) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση».

Όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι αποτελούν ψιλά γράμματα για ορισμένα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας. Καταγγέλλουμε ότι προϊστάμενος της Τράπεζας με τον τίτλο του «assistant manager» στην ΔΙΔΑΛΤ (Διεύθυνση Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής) είπε: «όποιος είναι στο Σωματείο, δεν θα γίνει ποτέ 8ωρος» και «όποιος είναι στο Σωματείο, αργά ή γρήγορα θα φύγει» αναφερόμενος στον ΣΥΔΑΠΤΤ και στον Σύλλογο Εργαζομένων Icap Outsourcing Solutions.

Προφανώς θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να θέτει τους δικούς του νόμους και κανόνες στο Τηλεφωνικό Κέντρο και να μην σέβεται το ισχύον Εργατικό Δίκαιο και το Σύνταγμα της χώρας. Νομίζει ότι έχει το δικαίωμα να ασκεί εργοδοτική τρομοκρατία και να απολαμβάνει ασυλία αφού υπολογίζει ότι κανείς δεν θα τολμήσει να προχωρήσει σε επώνυμες και συγκεκριμένες καταγγελίες.

Ύστερα από την από 15/5/2016 επιστολή (επισυνάπτεται : Επιστολή Συλλόγου προς Διοίκηση ΕΤΕ) του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της ICAP προς την Διοίκηση της Τράπεζας, στην οποία δεν υπήρξε απάντηση, θα προχωρήσουμε σε καταγγελία στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Τα Δ.Σ.

 

Ανακοίνωση αρχαιρεσιών ICAP

Συναδέλφισσες /οι

Στις 27/02/2016 συγκροτήθηκε  σε σώμα το ΔΣ του Συλλόγου, με θέμα την κατανομή των αξιωμάτων. Αποφασίστηκε ομόφωνα η παρακάτω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου :

 

1) Χριστοπούλου Βασιλική,                          Πρόεδρος

2) Φιλοπούλου Δήμητρα,                            Αντιπρόεδρος

3) Δημητριάδου Φωτεινή,                           Γενική Γραμματέας

4) Αχειμάστου Μαρία,                                Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

5) Σίψα Μαρία,                                          Ταμίας

6) Δεδούση Βασιλική,                                 Μέλος

7) Αγορίδη Θεοδώρα,                                 Μέλος

 

Για την εκπροσώπηση στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών εκλέγονται :

Δημητριάδου Φωτεινή

 

Για την εκπροσώπηση στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας  εκλέγονται:

Χριστοπούλου Βασιλική

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ICAP Outsourcing Solutions

Σωματείο ICAP : Ανακοίνωση, Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης

Συνάδελφοι –ισσες,

Την Πέμπτη 18/2/2016 και την Παρασκευή 19/2/2016 είχαν προγραμματιστεί οι εκλογές του νεοσύστατου σωματείου  μας, Σύλλογος Εργαζομένων ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS, για τις οποίες είχαμε ειδοποιήσει έγκαιρα τόσο την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας όσο και την Διοίκηση της εταιρείας. Εκατοντάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες δουλεύουμε, μέσω της εταιρείας αυτής, στις Διευθύνσεις: Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής, Ηλεκτρονικών Εργασιών & Εναλλακτικών Δικτύων, Διεύθυνση Καρτών & Καταναλωτικών Δανείων, Κτηματικής & Πίστης Ιδιωτών που στεγάζονται στα κτίρια επί των οδών Θεσσαλονίκης 125 και Πειραιώς 74.

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας δεν απάντησε ποτέ στο έγγραφο αίτημά μας για παροχή κατάλληλου χώρου εντός του τόπου εργασίας. Την ημέρα των εκλογών είχε επιστρατεύσει ολόκληρο το επιτελείο της Δ/νσης Ασφαλείας στις εισόδους των παραπάνω κτιρίων δημιουργώντας έντονο κλίμα εκφοβισμού στους συναδέλφους. Οι είσοδοι των κτιρίων είχαν κλειδαμπαρωθεί με επιπλέον κλειδαριές και αλυσίδες ως να περίμεναν εισβολή από κακοποιά στοιχεία. Ο υπεύθυνος Ασφάλειας ενημέρωσε τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο  ότι δεν δίδεται η άδεια για την διενέργεια των εκλογών και δεν επέτρεψε την είσοδό στα κτίρια.

Η ελευθερία της συνδικαλιστικής δράσης προστατεύεται τόσο από το Σύνταγμα και τους νόμους όσο και από διεθνείς συμβάσεις (ΔΣΕ 87/1948, ΔΣΕ 139/1971) τις οποίες έχει επικυρώσει και η Ελλάδα καθώς και  Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ο ν. 1264/1982, άρθρο 16 ορίζει ότι   οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις – και οι εκλογές– συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης «σε κατάλληλο χώρο του τόπου εργασίας, εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή».

Η Τράπεζα αρνείται ότι χώρος εργασίας, είναι ο χώρος στον οποίο οι συνάδελφοι προσέρχονται κάθε πρωί τις πέντε ημέρες την εβδομάδα, δεν επισκέπτονται παροδικά ή περιστασιακά αλλά είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν εκεί και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου τους. Τα πέντε τετραγωνικά μέτρα χώρου, ένα τραπέζι και τρεις καρέκλες δεν ήταν δύσκολο να βρεθούν εντός των παραπάνω κτιρίων, χιλιάδων τετραγωνικών το καθένα,  ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. Όσο για την πρόταση να χρησιμοποιηθεί χώρος που διέθετε η εταιρεία δίπλα στα γραφεία της ήταν σαν να ζητάμε από τους εργαζόμενους να μπουν μόνοι τους στο στόμα του λύκου, αφού η εταιρεία δεν διακρίνεται για την αμεροληψία της στην κρίση των υπαλλήλων της.

Επειδή πιστεύουμε ότι η ύπαρξη σωματείων αποτελεί  εγγύηση της ελευθερίας και η κατοχύρωσή τους αποτελεί ασφαλές κριτήριο του επιπέδου της δημοκρατίας μίας χώρας συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση ακόμα και των αόρατων εργαζομένων, εργαζόμενων με επισφαλείς σχέσεις εργασίας.

Ενέργειες που παρεμποδίζουν την συνδικαλιστική δράση παραπέμπουν σε άλλες εποχές και δεν θα πρέπει να είναι ανεκτές. Ζητάμε την συμπαράσταση από όλα τα σωματεία στον χώρο των Τραπεζών καθώς και από τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Οι εκλογές διεξήχθησαν κανονικά ακόμα και αν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε ένα τμήμα του χώρου παρακείμενης καφετέριας που ευγενικά μας παραχώρησε ο ιδιοκτήτης της και το νέο Δ.Σ. από νέες στον συνδικαλισμό εργαζόμενες θα αναλάβει τον δύσκολο ρόλο της προάσπισης των δικαιωμάτων των συναδέλφων τους. Έχουμε επίγνωση ότι πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας χωρίς να αναθέτουμε την ευθύνη της αλλαγής σε κανένα σωτήρα και αναζητώντας συμμαχίες και βοήθειες σε αυτούς που δεν τα παρατάνε.

Το Δ.Σ.

Αποτελέσματα Εκλογών Συλλόγου Εργαζομένων ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS

Την 18η και 19η Φεβρουαρίου 2016 διενεργήθηκαν οι εκλογές του νεοσύστατου Συλλόγου Εργαζομένων ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS για την ανάδειξη εκπροσώπων του.

Με βάση την τηρούμενη κατάσταση ψηφισάντων ψήφισαν συνολικά 68 μέλη για  Δ.Σ. & Εξελεγκτική Επιτροπή και βρέθηκαν 68 ψηφοδέλτια, όσα και οι ψηφίσαντες, από τα οποία ήταν έγκυρα 68, ενώ για εκπροσώπους στο Ε.Κ.Α. & στην Ο.Ι.Υ.Ε. ψήφισαν 53 μέλη, από τα οποία 52 έγκυρα και 1 άκυρο.

Τακτικά Μέλη του Δ.Σ. εκλέχτηκαν οι ακόλουθοι με σειρά πλειοψηφικής συγκέντρωσης ψήφων:

 1. Χριστοπούλου Βασιλική: 53
 2. Δημητριάδου Φωτεινή: 36
 3. Αγορίδη Θεοδώρα: 30
 4. Αχειμάστου Μαρία: 30
 5. Δεδούση Βασιλική: 30
 6. Φιλοπούλου Δήμητρα: 29
 7. Σήψα Μαρία: 28

Ως αναπληρωματικό μέλος ορίστηκε η Κατσιμίγα Κωνσταντίνα: 22

Τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέχτηκαν οι ακόλουθοι με σειρά πλειοψηφίας ψήφων:

 1. Πιταρά Καλλιόπη: 39
 2. Σταυρουλάκης Νικόλαος: 35
 3. Μεσσήνη Σοφία: 30

Εκπρόσωπος Ε.Κ.Α.

 1. Χριστοπούλου Βασιλική: 27

Aναπληρωματική:

 1. Δημητριάδου Φωτεινή: 23

Eκπρόσωπος Ο.Ι.Υ.Ε.

 1. Χριστοπούλου Βασιλική: 37

Aναπληρωματική:

 1. Αχειμάστου Μαρία: 15

Καλή σταδιοδρομία, με υπομονή και επιμονή για το συμφέρον των συναδέλφων !!!

Η εφορευτική επιτροπή

Σωματείο ICAP : Υποψηφιότητες Εκλογών

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Οι υποψηφιότητες για της εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS έκλεισαν. Οι υποψηφιότητες έχουν όπως παρακάτω:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΙΥΕ
ΑΓΟΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΔΕΔΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΣΗΨΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΣΣΗΝΗ ΣΟΦΙΑ ΝΑΙ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΙ
ΠΙΤΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΑΙ

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 18/02/2016 και την Παρασκευή 19/02/2016 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016

 • Ώρα 11:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ.

Θεσσαλονίκης 125, Μοσχάτο, (στάση Ηλεκτρικού Καλλιθέα)

 

 • Ώρα 4:00 μ.μ έως 7:00 μ.μ.

Κεδρηνού 43, 11522, Αθήνα (στάση μετρό Αμπελόκηποι)

 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

 • Ώρα 11:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.

Πειραιώς 74, 18346, Μοσχάτο.

 

 • Ώρα 3:00 μ.μ έως 4:00 μ.μ.

Κεδρηνού 43, 11522, Αθήνα (στάση μετρό Αμπελόκηποι)

 

Η συμμετοχή όλων μας,  συναδέλφων εργαζόμενων μέσω της ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS είναι απαραίτητη.

Σας παρακαλούμε την ημέρα των εκλογών να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητά σας.

Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους.

 

Η Εφορευτική  Επιτροπή

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Γιώργος Καπετανάκης       6977 741 228

Γεωργία   Γιαννούλη         6949 432 210

Λαψάτη Κυριακή              6937 283 701