Rss

 • google

Archives for : κανονισμος εργασιας

ΥΠΕΡΩΡΙΑ, ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3385/2005, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74, παρ. 10 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115) σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση και 40 ώρες απασχόληση την εβδομάδα, κάθε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα – Παρασκευή) ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει, χωρίς άδεια δημόσιας αρχής, και οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να προσφέρουν τις ζητηθείσες ώρες υπερεργασίας μόνο μία (1) ώρα ανά ημέρα, δηλαδή οι οκτώ ώρες ημερήσιας απασχόλησης να γίνουν εννιά, και όχι δύο ή τρεις ώρες ημερησίως. Οι ώρες υπερεργασίας την εβδομάδα είναι πέντε (40η έως 45η) και μόνο μία (1) ανά ημέρα.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗ  ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ κ’ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σόλωνος 51, Αθήνα,  10672

e-mail: dp@perpataris.gr      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : info@perpataris.gr

Τηλ: 210-3645656 Fax: 210-3645651

Mobile: 6944-429645

www.perpataris.gr , www.facebook.com/perpataris.gr

Κανονισμός εργασίας

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σας καλούμε να μην υπογράψετε ακόμη τα έγγραφα που επιγράφονται ως «Κανονισμός Εργασίας» και «Βασικοί Κανόνες Συνεργασίας». Ο Σύλλογος μας έχει ήδη απευθυνθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και αναμένει την απάντηση της για τα:

 • α. αν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής του συγκεκριμένου κανονισμού
 • β. αν διαθέτουν τα έγγραφα δεσμευτική ισχύ για τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης εταιρείας, δεδομένου ότι ο κανονισμός εργασίας έχει καταρτιστεί για την ICAP CONTACT CENTER Α.Ε. και όχι για την ICAP OUTSOURCING SOLUTION Α.Ε.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

Ανακοίνωση, υπογραφές στον “Κανονισμό εργασίας”

Συνάδελφοι, -ισσες,

Μετά από προσφυγή μας στο Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών ΣΕΠΕ και σε απάντηση σχετικού αιτήματός μας, ενημερωθήκαμε ότι ο Κανονισμός Εργασίας της εταιρείας ICAP Contact Center έχει μεν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία, δεν έχει όμως λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κυρώσεων Κανονισμών Εργασίας.

Επομένως δεν νομιμοποιείται η εταιρεία ICAP Outsourcing Solutions να απαιτεί υπογράψουν οι υπάλληλοί της και να εφαρμόσουν έναν Κανονισμό ο οποίος δεν έχει δεσμευτική ισχύ. 

Επιπλέον ο Κανονισμός που έχει κατατεθεί, αφορά την εταιρεία ICAP Contact Center και όχι την ICAP Outsourcing Solutions A.E. στην οποία εργάζονται  οι συνάδελφοι. Εάν η μία εταιρεία αποτελεί συνέχεια της άλλης, θα πρέπει πρώτα να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

Η σπουδή της εταιρείας για συλλογή υπογραφών από τους εργαζόμενους, ότι έλαβαν γνώση του παραπάνω κειμένου, και η άρνησή της να παραδώσει αντίγραφο αυτού ακόμα και σε αυτούς που το υπέγραψαν, μαρτυρά ότι δεν πρόκειται περί λάθους εκ παραδρομής αλλά ότι εν γνώσει της η εταιρεία προσπάθησε να παραπλανήσει  τους υπαλλήλους της.

Ζητάμε από την εταιρεία, άμεσα να επιστρέψει τα υπογεγραμμένα κείμενα σε όσους υπαλλήλους της τα έχουν ήδη υπογράψει και να τα καταστρέψει ενώπιον τους.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 • Δεν υπογράφουμε το κείμενο Κανονισμού Εργασίας που δεν διαθέτει νομική ισχύ.
 • Σε κάθε περίπτωση που αιτείται από την εταιρεία η υπογραφή μας θα πρέπει να ενημερώνουμε άμεσα το Δ.Σ. του σωματείου ώστε να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των εγγράφων.
 • Ενημερώνουμε άμεσα το Δ.Σ. του σωματείο για κάθε θέμα που ανακύπτει στον εργασιακό μας χώρο.
 • Στηρίζουμε το σωματείο, δυναμώνουμε την φωνή του, για να μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό, εγγραφόμαστε μέλη στον ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.

Το ΔΣτου Συλλόγου
Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

 Τηλέφωνα επικοινωνίας
Στυλιανού Γρηγόρης : 6945 441 308

Χριστοπούλου Βασιλική : 6976 685 485
Καπετανάκης Γιώργος : 6977 741 228
Τριτάκης Σαράντος : 6942 246 823
Μπέκου Μαρία : 6944 665 089
Λαζαροπούλου Γιώτα : 6976 855 566
Σούκας Στέλιος : 6977 007 220

Επιστολή ΣΥΔΑΠΤΤ προς ICAP outsourcing Solutions 27-5-2013

Αρ. Πρωτ. 7
Προς: κ. Τόλλη, Εκτελεστικό Διευθυντή
Κοιν.: κα Χαμηλοθώρη, ΗR Account Manager

Κε Τόλλη,

Κατόπιν προσφυγής μας με σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών ΣΕΠΕ, ενημερωθήκαμε ότι ο Κανονισμός Εργασίας της ICAP Contact Center δεν έχει λάβει την έγκριση με επικύρωση από την αρμόδια επιτροπή. Ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείστε να ζητάτε την υπογραφή των συναδέλφων ότι έλαβαν γνώση του περιεχομένου και ότι θα εφαρμόζουν τους όρους ενός κανονισμού που δεν διαθέτει δεσμευτική ισχύ.

Επιπλέον, εφόσον η εταιρεία έχει πράγματι μετονομαστεί σε ICAP Οutsourcing Solution Α.Ε. καλείσθε να προσκομίσετε τα επιπλέον δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία και τα οποία θα αποδεικνύουν ότι η μία εταιρεία αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη της άλλης. Διαφορετικά δεν είναι υποχρεωμένοι οι συνάδελφοι να εφαρμόζουν κανονισμό που αφορά σε άλλη εταιρεία.

Θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωσή σας να επιστρέψετε σε όσους συναδέλφους υπέγραψαν ότι έλαβαν γνώση του εν λόγω κανονισμού, τα σχετικά υπογεγραμμένα έγγραφα και να τα καταστρέψετε ενώπιον τους.

Η κατάθεση του κανονισμού, όπως διεξοδικά εξήγησε η Πρόεδρος της Επιτροπής Κυρώσεων Κανονισμών Εργασίας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη του Τμήματος Προσωπικού, σας διασφαλίζει έναντι του νόμου (1767/1988) ο οποίος ορίζει ότι: «Κάθε επιχείρηση που ιδρύεται και απασχολεί πάνω από 70 άτομα οφείλει εντός τριών (3) μηνών από τη λειτουργία της να υποβάλει για κύρωση στα αρμόδια όργανα κανονισμό εργασίας, που σύμφωνα με το N.1767/1988, η κατάρτισή του γίνεται από τον εργοδότη και το συμβούλιο εργαζομένων, εφ’ όσον υπάρχει. Εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει τις σχέσεις εργασίας, ανάμεσα στους εργαζομένους στις επιχειρήσεις αυτές και στους εργοδότες.». Δεν σας παρέχει όμως το δικαίωμα να ζητάτε και την εφαρμογή των όρων του υπό έγκριση κανονισμού δεδομένου ότι αυτοί μπορούν να υποστούν τροποποίηση βάσει των απαιτήσεων της αρμόδιας επιτροπής.

Παρακαλούμε στο μέλλον να μην υποβάλλετε τους συναδέλφους στην άσκοπη διαδικασία της συλλογής υπογραφών σε έγγραφα που δεν έχουν επικυρωθεί ώστε να επιφέρουν τις προβλεπόμενες έννομες συνέπειες.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ.του Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα
Στυλιανού Γρηγόρης, Πρόεδρος
Χριστοπούλου Βασιλική, Γ. Γραμματέας
Καπετανάκης Γιώργος, Ταμίας
Τριτάκης Σαράντος, Αντιπρόεδρος
Μπέκου Μαρία, Αναπλ. Γραμματέας
Λαζαροπούλου Γιώτα, Σύμβουλος
Σούκας Στέλιος, Σύμβουλος

Ανακοίνωση για υπογραφές στον “Κανονισμό εργασίας”

Συνάδελφοι, -ισσες,

Μετά από προσφυγή μας στο Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών ΣΕΠΕ και σε απάντηση σχετικού αιτήματός μας, ενημερωθήκαμε ότι ο Κανονισμός Εργασίας της εταιρείας ICAP Contact Center έχει μεν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία, δεν έχει όμως λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κυρώσεων Κανονισμών Εργασίας.

Επομένως δεν νομιμοποιείται η εταιρεία ICAP Outsourcing Solutions να απαιτεί υπογράψουν οι υπάλληλοί της και να εφαρμόσουν έναν Κανονισμό ο οποίος δεν έχει δεσμευτική ισχύ. 

Επιπλέον ο Κανονισμός που έχει κατατεθεί, αφορά την εταιρεία ICAP Contact Center και όχι την ICAP Outsourcing Solutions A.E. στην οποία εργάζονται  οι συνάδελφοι. Εάν η μία εταιρεία αποτελεί συνέχεια της άλλης, θα πρέπει πρώτα να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

Η σπουδή της εταιρείας για συλλογή υπογραφών από τους εργαζόμενους, ότι έλαβαν γνώση του παραπάνω κειμένου, και η άρνησή της να παραδώσει αντίγραφο αυτού ακόμα και σε αυτούς που το υπέγραψαν, μαρτυρά ότι δεν πρόκειται περί λάθους εκ παραδρομής αλλά ότι εν γνώσει της η εταιρεία προσπάθησε να παραπλανήσει  τους υπαλλήλους της.

Ζητάμε από την εταιρεία, άμεσα να επιστρέψει τα υπογεγραμμένα κείμενα σε όσους υπαλλήλους της τα έχουν ήδη υπογράψει και να τα καταστρέψει ενώπιον τους.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 • Δεν υπογράφουμε το κείμενο Κανονισμού Εργασίας που δεν διαθέτει νομική ισχύ.
 • Σε κάθε περίπτωση που αιτείται από την εταιρεία η υπογραφή μας θα πρέπει να ενημερώνουμε άμεσα το Δ.Σ. του σωματείου ώστε να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των εγγράφων.
 • Ενημερώνουμε άμεσα το Δ.Σ. του σωματείο για κάθε θέμα που ανακύπτει στον εργασιακό μας χώρο.
 • Στηρίζουμε το σωματείο, δυναμώνουμε την φωνή του, για να μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό, εγγραφόμαστε μέλη στον ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.

Το ΔΣ του Συλλόγου
Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Στυλιανού Γρηγόρης : 6945 441 308
Χριστοπούλου Βασιλική : 6976 685 485
Καπετανάκης Γιώργος : 6977 741 228
Τριτάκης Σαράντος : 6942 246 823
Μπέκου Μαρία : 6944 665 089
Λαζαροπούλου Γιώτα : 6976 855 566
Σούκας Στέλιος : 6977 007 220

Κανονισμός Εργασίας ICAP

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας καλούμε να μην υπογράψετε ακόμη τα έγγραφα που επιγράφονται ως «Κανονισμός Εργασίας» και «Βασικοί Κανόνες Συνεργασίας». Ο Σύλλογος μας έχει ήδη απευθυνθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και αναμένει την απάντηση της για τα:

 1. αν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής του συγκεκριμένου κανονισμού
 2. αν διαθέτουν τα έγγραφα δεσμευτική ισχύ για τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης εταιρείας, δεδομένου ότι ο κανονισμός εργασίας έχει καταρτιστεί για την ICAP CONTACT CENTER Α.Ε. και όχι για την ICAP OUTSOURCING SOLUTION Α.Ε.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα