Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό στθαμό Real FM για τις ενοικιάσεις / απολύσεις εργαζομένων