Rss

  • google

Επικοινωνία του σωματείου με την Action line

31/03/2020

Συναδέλφισσες, -οι,

Μετά από έντονα παράπονα συναδέλφων για σχετική και τελικά ολιγόωρη αργοπορία στην καταβολή της μισθοδοσίας του μηνός Μαρτίου επιδιώξαμε να έρθουμε σε επαφή με την εταιρεία Action Line ώστε να λάβουμε έγκυρη ενημέρωση και να πληροφορήσουμε τους δεκάδες συναδέλφους που προσπαθούσαν ανεπιτυχώς να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί της. Η προσπάθεια αυτή ήταν σε συνέχεια της από 30/3/2020 επιστολής μας (επισυνάπτεται) σχετικά με την απολαβές των εργαζόμενων που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας για τις ευπαθείς ομάδες και των εργαζόμενων γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης καθώς και της παρέμβασής μας για το θέμα της αποστολής των παρουσιολογίων ή άλλων στοιχείων των υπαλλήλων μέσω των προσωπικών τους κινητών τηλεφώνων.

Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των εργαζόμενων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες μπορεί να βοηθήσει όλους μας να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη παρούσα κατάσταση. Σε αυτό θα συνέβαλε η ύπαρξη κατάλληλου εποικοδομητικού κλίματος συνεργασίας και από τις δύο πλευρές, χωρίς την δημιουργία εντάσεων.

Στις πρωτόγνωρες στιγμές που όλοι βιώνουμε, μεγάλο βάρος καλούνται να σηκώσουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να λειτουργήσουν κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες. Ωστόσο μεγαλύτερο φορτίο σηκώνουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους η εργασία είναι το μόνο μέσο με το οποίο εξασφαλίζουν τα προς το ζην.  Όταν ο μηνιαίος μισθός μετά βίας φθάνει τα 400 ή 500 ευρώ, τα περιθώρια επιβίωσης είναι πολύ στενά και ακόμα και η υποψία καθυστέρησης καταβολής του δημιουργεί έντονη ανασφάλεια η οποία δυσχεραίνει την ήδη άσχημη, λόγω των συνθηκών, ψυχολογική κατάσταση.

Δεν μπορεί να υπάρχει ως απαίτηση να χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι –ισσες το προσωπικό τους κινητό τηλέφωνο και να χρεώνουν τον δικό τους λογαριασμό για να αποστείλουν τα παρουσιολόγια ή άλλα στοιχεία στην εταιρεία, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν και είναι διαθέσιμα τα αναγκαία μέσα εντός του χώρου εργασίας της Τράπεζας. Εάν δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους-εκπροσώπους της εταιρείας να εργαστούν με τηλεργασία, αυτό δεν μπορεί να γίνεται με τον δικό μας εξοπλισμό, με τον εξοπλισμό δηλαδή αυτών που καθημερινά προσέρχονται αυτοπροσώπως στην εργασία τους.

Τέλος όπως τονίσαμε και στην επιστολή μας και όπως προβλέπεται στην από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11.3.2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης  περιορισμού της διάδοσής του»,  τόσο οι εγκυμονούσες όσο και όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και οι όποιοι έχουν προσκομίσει τις ανάλογες ιατρικές γνωματεύσεις θα λαμβάνουν όλη την αμοιβή χωρίς περικοπές.

Για τους παραπάνω λόγους, είναι απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα μας για άμεση επικοινωνία κάθε εταιρείας με το Σωματείο, το οποίο είναι το συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους χιλιάδες εργαζόμενους μέσω τρίτων εταιρειών σε τράπεζες και σε ασφαλιστικές εταιρείες.

ΤΟ Δ.Σ

Comments are closed.