Rss

  • google

Κοινοποίηση Επιστολής του Συλλόγου προς τη Διοίκηση της ΕΤΕ

Συνάδελφοι, -ισσες   Σας κοινοποιούμε την επιστολή που απέστειλε το ΔΣ του Συλλόγου μας με αποδέκτη τη Διοίκηση της ΕΤΕ με αφορμή τις τελευταίες απολύσεις συναδέλφων μας, καθώς και την προκήρυξη της 3ωρης στάσης εργασίας για την Πέμπτη 19/9/2019, 8:00 – 11:00.   το ΔΣ ___________________________________________________________

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.

Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 ,

 Ειδ.Αρ. 6162 μέλος  Ο.Ι.Υ.Ε. &   Ε.Κ.Α.

Γ΄ Σεπτεμβρίου 48Β & Μάρνη, 4ος όροφος, 

Email:  sydaptt@gmail.com  

Αρ. πρωτ.: 2019_24     15/9/2019  

Προς:   

Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, κ. Κώστα Μιχαηλίδη

Διευθύνοντα Σύμβουλο Εθνικής Τράπεζας, κ. Μυλωνά

Αντιπρόεδρο  του Δ.Σ. της ΕΤΕ,  κα. Αικατερίνη Μπερίτση,

Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο, κ. Γκίκα Χαρδούβελη,

Εκτελεστικό μέλος  του Δ.Σ.,  κ. Δημήτρη  Καποτόπουλο,

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,  κα Χριστίνα Θεοφιλίδη

Μέλη ΔΣ,

κ. Claude Piret, 

κ. Andrew McIntyre,

κ. John McCormick,

κ. Αβραάμ Γούναρης,

κ. Wietze Reehoorn,

κα. Elena Ana Cernat

Εκπρόσωπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κ. Περικλή Δρούγκα

Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου, κ. Χρήστο Χριστοδούλου

Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, κ. Αρμελινιό

Διευθυντή Προμηθειών της Τράπεζας και του Ομίλου, κ. Χρήστου

Διευθύντρια Οργάνωσης, κα Βαφειάδου

    Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Με το από 4/9/2019 ηλεκτρονικό μας μήνυμα προς τον κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο ζητήσαμε να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση σχετικά με το εξαιρετικά φλέγον και σοβαρό ζήτημα των απολύσεων εργαζομένων μέσω τρίτων εταιρειών στην Εθνική Τράπεζα.

Για μία περίπτωση εξ αυτών και λόγω της σοβαρότητας της, έχουμε προσφύγει ήδη στο Υπουργείο Εργασίας με αίτημα για τριμερή συνάντηση το οποίο σας επισυνάπτουμε.

Εκπροσωπούμε τους πάνω από 1200 εργαζόμενους που απασχολούνται σε όλες σχεδόν τις κεντρικές διευθύνσεις –παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος των διευθύνσεων-  της Τράπεζας εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Υπηρετούμε τη Τράπεζα σε πολλά και διαφορετικά πόστα, εκτελούμε σχεδόν όλες τις τραπεζικές εργασίες των κεντρικών διευθύνσεων, αναλαμβάνοντας –ανεπίσημα- ακόμα και θέσεις ευθύνης, έχουμε συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση  και έχουμε στηρίξει τη Τράπεζα σε δύσκολες περιόδους, χωρίς καμία αναγνώριση, χωρίς καμία ανταμοιβή, με μισθούς της τάξης των 600 ευρώ που εξασφαλίζουν με δυσκολία την επιβίωσή μας.

Από τις 5 Ιουλίου – που έγινε η πρώτη καταγγελία σύμβασης – έχουν γίνει μια σειρά απολύσεων και μη ανανεώσεων συμβάσεων χωρίς βάσιμο λόγο. Οφείλουμε  να σας ενημερώσουμε και να επιστήσουμε τη προσοχή σας στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν είχαν προϋπηρεσία 3, 5, 10 ακόμα και 19 χρόνων σε υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας. Έχουν αποδείξει έμπρακτα την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους και έχουν ανταπεξέλθει με μεγάλη επάρκεια σε όλα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Επί σειρά ετών εργάζονται αποκλειστικά για την Εθνική Τράπεζα, έχουν αποσπάσει επαίνους από τους προϊσταμένους τους – στελέχη της Εθνικής Τράπεζας – για τη ποιότητα της εργασίας τους και την αποτελεσματικότητά τους.

Αντί να αναγνωριστεί η προσπάθειά τους και η προσφορά τους ανταμείβονται με τον χειρότερο τρόπο δηλαδή με απόλυση για την οποία ενημερώνονται με κλήση στο κινητό χωρίς να τους δοθεί εξήγηση. Μετά την απομάκρυνσή τους δημιουργούνται δυσαναπλήρωτα κενά σε υπηρεσίες και προκαλούνται πολλές δυσλειτουργίες.

Ζητάμε να εξετάσετε με μεγαλύτερη προσοχή τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας ώστε να διαπιστώσετε τις ανάγκες ανά τμήμα και διεύθυνση και να εντοπίσετε τις δυσλειτουργίες που  σας αναφέρουμε όταν είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και πριν να έχουν σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία της τράπεζας (πρόστιμα, παράπονα πελατών, κ.α.). 

Σε επικοινωνία του Σωματείου με στελέχη της Τράπεζας έχουμε ενημερωθεί ότι λόγω του κλεισίματος καταστημάτων της Τράπεζας, υπάρχει η ανάγκη να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι σε αυτά σε κεντρικές υπηρεσίες της Τράπεζας.

Είναι απόφαση της Τράπεζας ότι: προκειμένου να  δημιουργηθούν θέσεις για αυτούς τους εργαζόμενους θα πρέπει να απομακρυνθούν οι εργαζόμενοι μέσω τρίτων εταιρειών.  Η παραπάνω απόφαση αποδεικνύει περίτρανα ότι το σύνολο του προσωπικού τρίτων εταιρειών αποτελεί οργανικό τμήμα του προσωπικού της Τράπεζας  για τους οποίους η απόφαση για απόλυση ή όχι λαμβάνεται από τη Τράπεζα με βάση τις δικές της ανάγκες σε προσωπικό και τις κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης.

Ωστόσο καμία από τις προβλέψεις της Τράπεζας που ισχύουν για το προσωπικό της ακόμα και στη περίπτωση της απομάκρυνσης από τη Τράπεζα – επιλογή εθελουσίας – δεν εφαρμόζεται εδώ.

Το επιχείρημα της ανάγκης περικοπής κόστους είναι αβάσιμο, και δεν αντέχει ούτε σε μια απλή ανάγνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας, τα οποία δείχνουν  κέρδη 253 εκ. ευρώ για το 1ο  εξάμηνο του 2019.  Τα κέρδη δε έχουν παρουσιάσει αύξηση 427% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2018 όταν τα κέρδη ήταν 48 εκ. ευρώ. Τα κέρδη αυτά επετεύχθησαν και με τις δικές μας προσπάθειες και δικαίως προσδοκούμε μερίδιο από αυτά. Όταν το 2011 έγιναν μειώσεις μισθών και απολύσεις, δόθηκε η εξήγηση των δυσκολιών στις οποίες είχε περιέλθει η Τράπεζα και για τις οποίες όλοι έπρεπε να βοηθήσουμε για να ξεπεραστούν.

Προκύπτει εύλογα το ερώτημα: σήμερα όταν η Τράπεζα έχει κέρδη, οι εργαζόμενοι πάλι θα πρέπει να πληρώσουν; Δικαίως και σωστά οι υπάλληλοι της Τράπεζας με τη τελευταία επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψαν (ΣΣΕ 2019-2022) κατοχύρωσαν την ανάκτηση των απωλειών στους μισθούς τους και θα λάβουν σταδιακά αυξήσεις μέσα σε μια χρονική περίοδο τριών ετών.

Τα ίδια μέτρα και σταθμά θα πρέπει να ισχύσουν απαρέγκλιτα και για τους εργαζόμενους που έχουν τα ίδια ακριβώς καθήκοντα και υποχρεώσεις. Η ανάγκη μείωσης των λειτουργικών δαπανών μέσω της θυσίας της απώλειας εργασίας ενός εργαζόμενου των 600 ευρώ δεν ευσταθεί όταν δίνονται μισθοί σε στελέχη της Τράπεζας της τάξης των 11.000 ευρώ (!). Η διαφορά είναι χαώδης, δεν δικαιολογείται με τη πρόφαση της διαφορετικής προσφοράς και της δήθεν μεγαλύτερης απόδοσης, εμπειρίας, προσόντων.  Δεν υπάρχει αναλογικότητα, και προδίδεται προχειρότητα όταν επιχειρείται μείωση του κόστους με απολύσεις των πλέον χαμηλόμισθων αλλά όχι ανειδίκευτων εργαζόμενων ενώ  δεν εξετάζεται το ύψος των εξόδων πελατείας,  και των λοιπών αμοιβών  εκτός μισθού.

Τέλος δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ότι η Εθνική Τράπεζα όπως και οι υπόλοιπες, έχουν διασωθεί με χρήματα των φορολογουμένων και εξ αυτού του λόγου θα έπρεπε να έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Το θέμα της ανεργίας παρά τη σημαντική κάμψη στα ποσοστά, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η μετανάστευση στο εξωτερικό εργαζόμενων με υψηλά προσόντα. Εξάλλου όλοι αναγνωρίζουν τη σημασία και την οξύτητα του δημογραφικού προβλήματος στη χώρα, ωστόσο φαίνεται να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι σημαντικό κίνητρο για μια μέλλουσα μητέρα ή πατέρα για να δημιουργήσει οικογένεια με παιδιά είναι το να έχει μία σταθερή θέση εργασίας, με τις αποδοχές από την οποία θα μπορεί να φροντίζει τις ανάγκες της οικογένειάς του.  Χρειάζεται μεγάλη υπευθυνότητα, απόλυτη επίγνωση και συνείδηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη γέννηση ενός παιδιού και οι οποίες υποχρεώσεις δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας ως προς την θέση εργασίας τους.

Ζητάμε να ανακληθούν άμεσα όλες οι απολύσεις και να ξεκινήσει διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ώστε να υπάρξει ενημέρωση για τους σχεδιασμούς της Τράπεζας οι οποίοι επηρεάζουν τον εργασιακό μας βίο και έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην οικογενειακή μας ζωή.

Το δικαίωμα των εργαζόμενων για ενημέρωση και διαβούλευση σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης βασίζεται στο δεδομένο ότι είναι οι εργαζόμενοι που θα κληθούν να υλοποιήσουν τον παραπάνω σχεδιασμό και η ενεργός συμμετοχή τους και η μεγαλύτερη εμπλοκή τους είναι κρίσιμης σημασίας.

Οι πρακτικές του αιφνιδιασμού σηματοδοτούν την ύπαρξη καθεστώτος πλήρους αποκλεισμού από αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τον εργασιακό μας βίο και δεν βοηθούν την επιχείρηση.

Παρακαλώ ορίστε τόπο και χρόνο συνάντησης και ενημερώστε μας σχετικά.

  Για το ΔΣ του Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

Η Πρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας  

Βασιλική Χριστοπούλου              Γιώργος Καπετανάκης  

Υ.Γ. Παρακαλούμε να αποσταλεί η παρούσα επιστολή και στους κ.κ. Αικατερίνη Μπερίτση, Γκίκα Χαρδούβελη, Περικλή Δρούγκα,  Andrew McIntyre,  John McCormick,  Αβραάμ Γούναρη,  Wietze Reehoorn,  Elena Ana Cernat  

Comments are closed.