Rss

  • google

Πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας

19/7/2019  

Συναδέλφισσες, -οι,

Πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 18/7/2019 τριμερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας κατόπιν αιτήματος του σωματείου μας. Το θέμα της τριμερούς ήταν οι συνεχείς συμβάσεις ορισμένου χρόνου τις οποίες συνάπτει η εταιρεία Action Line με συναδέλφους που εργάζονται μέσω της εταιρείας σε διευθύνσεις της Εθνικής Τράπεζας.

Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας Action Line, της Εθνικής Τράπεζας, εκπρόσωποι από το ΔΣ του Συλλόγου μας και ο νομικός μας σύμβουλος κος Γρετσίστας. Επίσης παρευρέθη ο Πρόεδρος του ΕΚΑ (Εργατικού Κέντρου Αθήνας), κ. Γιώργος Μυλωνάς για να υποστηρίξει το δίκαιο αίτημά μας. Από την πλευρά μας υποστηρίξαμε τη θέση  μας ότι σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία όταν η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη και στο χρονικό διάστημα των τριών ετών ο αριθμός των ανανεώσεων υπερβαίνει τις τρεις, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Αντίθετα η πρακτική που ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό η εταιρεία έχει σαν αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αυτοί να βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας αντιμετωπίζοντας διαρκώς την απειλή της απόλυσης – με τη μη ανανέωση της σύμβασης – χωρίς να δικαιούνται αποζημίωση. Παρουσιάσαμε τη λίστα των διευθύνσεων της Εθνικής Τράπεζας στις οποίες απασχολούνται εργαζόμενοι της Action Line καθώς και σχεδιάγραμμα του οργανογράμματος σε κάποιες από αυτές. Το γεγονός ότι οι συνάδελφοι απασχολούνται σε Διευθύνσεις όπως Marketing, Προμηθειών, Πληροφορικής κ.α. καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι απασχολούνται στα πλαίσια κάποιου έργου το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία. Επίσης το γεγονός ότι ειδικά σε ορισμένες περιπτώσεις σε μία ολόκληρη διεύθυνση υπάρχει μόνο ένας (1) εργαζόμενος της Action Line αποδεικνύει ότι ειδικά ο συγκεκριμένος εργάζεται υπό την επίβλεψη των προϊσταμένων της Τράπεζας χωρίς καμία ανάμειξη της εταιρείας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Action Line υποστήριξε ότι υπάρχει μία σύμβαση ομπρέλα με την Εθνική Τράπεζα και στα πλαίσια αυτής της αρχικής σύμβασης συνάπτονται στη συνέχεια μηνιαίες συμβάσεις έργου μεταξύ Εταιρείας και Τράπεζας. Κατά την άποψη της εταιρείας αυτό έχει σαν συνέπεια οι συμβάσεις με τους εργαζόμενους να είναι ορισμένου χρόνου με χρονική διάρκεια ενός μήνα.  Όπως μας δήλωσε: στη περίπτωση αυτή δεν μπορεί να δεσμευτεί για θέσεις εργασίας και αποζημιώσεις [σε περίπτωση απόλυσης] επειδή δεν υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα. Το μέγεθος της εταιρείας είναι μικρό και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιους όρους.

Η πλευρά του Υπουργείου υποστήριξε ότι το νομικό πλαίσιο για τις συμβάσεις των εργαζόμενων είναι δεσμευτικό και ανελαστικό για κάθε εργοδότη. Το μέγεθος της εταιρείας, το οποίο ούτως ή άλλως δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρό, δεν αλλάζει την υποχρέωση εναρμόνισης με τη νομιμότητα. Επιπλέον σύμφωνα με το νόμο για συνευθύνη [ν. 4554/18, άρθρο 9: Ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων, Ιούλιος 2018]  η ευθύνη βαραίνει και τη Τράπεζα που αναθέτει το έργο.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα να προσκομίσει τις συμβάσεις έργου τις οποίες συνάπτει αυτή με την εταιρεία και από την εταιρεία να προσκομίσει κατάλογο εργαζομένων στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της πρόσληψης (ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, είδος σύμβασης κλπ) ώστε να διασταυρωθούν με τα στοιχεία που προσκόμισε το Σωματείο μας και να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα. Μετά τη προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων και εξέτασή τους από το Υπουργείο, εάν κριθεί σκόπιμο, θα συγκληθεί νέα τριμερής συνάντηση.

Συνάδελφοι –ισσες, 

αναμένουμε τα στοιχεία της Τράπεζας και της εταιρείας, θα προσέλθουμε και σε νέα τριμερή συνάντηση εάν χρειαστεί, ώστε να εξασφαλίσουμε τη τήρηση της νομιμότητας. Θέλουμε να είστε σε επαφή με το Σωματείο και τα μέλη του Δ.Σ. ώστε να έχετε σωστή και έγκυρη ενημέρωση και να συνδράμετε στο έργο του για το συμφέρον όλων μας.  

Το Δ.Σ.

Comments are closed.