Rss

 • google

Συνάντηση με τη Διοίκηση της ICAP

Την 30/3/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τον Διευθυντή  Ανθρώπινου Δυναμικού κο Αλεβίζο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Τόλλη με σκοπό να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα, τα οποία είχαν τεθεί όπως φαίνεται παρακάτω σε προηγούμενη μας  επιστολή:

 • Ζητάμε να επιτραπεί στους εργαζόμενους να σας αποστέλλουν τα μηνιαία παρουσιολόγια από τις συσκευές φαξ της Υπηρεσίας και όχι να αναγκάζονται να προσέρχονται εκτός του ωραρίου τους σε κάποιο κατάστημα με δική τους οικονομική επιβάρυνση.
 • Ζητάμε να τηρείται το ωράριο εργασίας. Δεν καταγράφεται η υπερεργασία (ούτε η υπερωρία) και δεν πληρώνεται.
 • Δεν υπάρχει στο κτίριο – επί της οδού Θεσσαλονίκης 125 – κατάλληλος χώρος για καπνιστήριο.
 • Απαράδεκτη και παράλογη εντατικοποίηση της εργασίας.
 • Γίνονται παρατηρήσεις και χρονομέτρηση του χρόνου της τουαλέτας.
 • Δεν δίνονται ολιγόωρες άδειες ούτε για σοβαρούς λόγους όπως επίσκεψη σε γιατρό ή νοσοκομείο, διεκπεραίωση υποθέσεων σε Δημόσια Υπηρεσία.
 • Ζητάμε να μην απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα εντός της αίθουσας εργασίας.
 • Απαράδεκτη πρακτική στοχοθεσίας.

 

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί διευθετήθηκε το θέμα των παρουσιολογίων για τους συναδέλφους στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας. Τα παρουσιολόγια στο τέλος του μήνα θα παραδίδονται στην κα Καλοδούκα η οποία είναι επιφορτισμένη να τα παραδίδει στην ICAP εκτός εάν χρησιμοποιείται μηχάνημα φαξ της Διεύθυνσης για την αποστολή των εντύπων.

Σχετικά με το ωράριο εργασίας, επισημάναμε το γεγονός ότι όλοι οι συνάδελφοι εμφορούνται από επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης και δεν είναι διατεθειμένοι να διακόπτουν ή να μην απαντούν κλήσεις. Όταν όμως οι κλήσεις ξεκινούν 1  λεπτό πριν την λήξη του ωραρίου, η ολοκλήρωσή τους απαιτεί υπερεργασία από τον υπάλληλο. Απαιτούμε να καταγράφεται και να αμείβεται η υπερεργασία και η υπερωρία. Από την πλευρά της ICAP υπήρξε η δέσμευση ότι θα γίνει ρύθμιση στο σύστημα ώστε οι κλήσεις να μειώνονται στη διάρκεια του τελευταίου δεκαλέπτου του ωραρίου και ότι στην περίπτωση που υπάρχει υπερεργασία (ή και υπερωρία) αυτή να καταγράφεται και να πληρώνεται.

Όσο αφορά το καπνιστήριο, γνωστοποιήσαμε ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος και ότι ακόμα και αυτός που υπάρχει κλείνει μετά τις 4 μ.μ. Επίσης ενημερώσαμε ότι απαγορεύεται η έξοδος στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, ακόμα και αν κάποιος χρειάζεται να πάρει αέρα. Η ανεπάρκεια του χώρου ομολογείται και από τα αρμόδια στελέχη της Εθνικής Τράπεζας τους οποίους έχουμε ήδη ενημερώσει για αυτό όπως και τα υπόλοιπα θέματα.  Τα παραπάνω δεν ήταν σε γνώση των κυρίων Διευθυντών οι οποίοι δήλωσαν ότι θα αναζητήσουν λύση σε συνεννόηση με την Διοίκηση της Τράπεζας.

Στη διάρκεια της συζήτησης εξηγήσαμε ότι οι ρυθμοί είναι όχι μόνο εξοντωτικοί αλλά και παράλογοι. Δεν δίνεται χρόνος μεταξύ των κλήσεων για να καταχωρηθούν τα στοιχεία της επικοινωνίας και να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Υπάρχει αφόρητη πίεση για να μειωθεί ο χρόνος wrap (=χρόνος μεταξύ δύο κλήσεων) ο οποίος καταμετράται με ακρίβεια λεπτού (!).

Ακόμα και αν κάποιοι υπάλληλοι πράγματι καταφέρνουν να ανταποκρίνονται σε τέτοιους στόχους αυτό γίνεται παροδικά και  εις βάρος άλλων πολύ σημαντικών παραγόντων όπως η υγεία τους, σωματική και ψυχική και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.  Ο υψηλός ρυθμός εναλλαγής προσωπικού σύμφωνα με μελέτη[1] του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για το εργασιακό άγχος, αποτελεί ένδειξη ότι «μία επιχείρηση έχει πρόβλημα» και αυτό είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του τηλεφωνικού κέντρου της Εθνικής Τράπεζας.

Η εντατικοποίηση  της εργασίας μπορεί να έχει αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οδηγεί σε υποβιβασμό της πραγματικής απόδοσης του εργαζομένου και υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προτείναμε να προβλεφθεί ειδικός χρόνος τουλάχιστον μισής ώρας στη διάρκεια του οποίου να γίνεται όλη η επιπλέον επεξεργασία και καταχώρηση των στοιχείων (αρχείο excel) από κάθε τηλεφωνητή ή τηλεφωνήτρια. Από την πλευρά της εταιρείας δόθηκε  η υπόσχεση για επανεξέταση του θέματος.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και τα φαινόμενα χρονομέτρησης του χρόνου της τουαλέττας τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την εταιρεία ως μη αποδεκτά.

Από τώρα και στο εξής υπάρχει η δέσμευση της εταιρείας ότι θα δίνεται ολιγόωρη (μία ώρας ) άδεια για σοβαρούς λόγους και δεν θα υπάρχει η υποχρέωση της δήλωσης ολοήμερης κανονικής άδειας.

Εξηγήσαμε ότι το αίτημά μας να μην απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα εντός της αίθουσας πηγάζει από το γεγονός των πραγματικών αναγκών μητέρων με μικρά παιδιά που ίσως χρειαστεί να ειδοποιηθούν από το σχολείο ή τον παιδικό σταθμό, συναδέλφων με συγγενείς άρρωστους που είναι πιθανό να χρειαστούν άμεση βοήθεια και να υπάρξει επείγουσα κλήση.

Το επιχείρημα ότι υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής στοιχείων προσωπικών δεδομένων από τους συναδέλφους, πέρα από το ότι μας προσβάλει την τιμή και την υπόληψή μας, διότι μας θεωρεί εκ προοιμίου επιρρεπείς στην απάτη, και ανάξιους εμπιστοσύνης, είναι έωλο. Και αυτό διότι το ίδιο επιχείρημα θα έπρεπε να ισχύει και για τους team leader αλλά και για τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας που εργάζονται στον ίδιο χώρο.

Εκτίθεται το ίδιο το management της εταιρείας και της Τράπεζας αν δεν μπορεί να εμπνεύσει την αφοσίωση στους υπαλλήλους της και θεωρεί ότι με αστυνομικά μέτρα θα προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτες της Τράπεζας, της έχουν εμπιστευθεί.

Σε κάθε περίπτωση από την εταιρεία θα φροντίσουν να υπάρχει ειδική τηλεφωνική γραμμή ανά όροφο και ανά τμήμα, η οποία να εξυπηρετεί τους συναδέλφους για τις προσωπικές τους κλήσεις, η οποία θα είναι διαφορετική από αυτή του team leader.

Η ατομική στοχοθεσία – οι στόχοι της οποίας τίθενται αποκλειστικά από τα στελέχη της Τράπεζας, κυρίως ειδικούς συνεργάτες –  δείχνουν  μια ζοφερή κατάσταση που απέχει από την προσωπική και την κοινωνική ευημερία (μελέτη[2] της Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων της ΟΤΟΕ).

Οι στόχοι είναι εντελώς αυθαίρετοι, π.χ. τον ένα μήνα (Φεβρουάριος 2016) ο στόχος εισπράξεων είναι 7000 ευρώ και τον επόμενο (Μάρτιος 2016) 20000 ευρώ. Για να καλυφθεί  ο έντονα ανταγωνιστικός χαρακτήρας του συστήματος τίθενται επίσης ομαδικοί στόχοι με τη δικαιολογία την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος. Όμως κάθε εργαζόμενος εναλλάσσεται μεταξύ των ομάδων κάθε εβδομάδα, η επαφή μεταξύ των εργαζομένων όχι μόνο δεν ενθαρρύνεται αλλά απαγορεύεται. Αν δύο συνάδελφοι επιλέξουν να καθίσουν σε διπλανά γραφεία, έχει δικαίωμα ο supervisor να τους ζητήσει να αλλάξουν θέση.

Η όλη διαδικασία περιέχει μεγάλη δόση αυθαιρεσίας αφού αν το αίτημα δεν προχωρήσει όχι από δική μας υπαιτιότητα αλλά από καθυστέρηση (δικαιολογημένη ή μη) της επόμενης υπηρεσίας ή καταστήματος που το χειρίζεται τότε δεν αθροίζεται στο στόχο μας.

Όταν αφήνουμε τη διοίκηση μιας Τράπεζας, μιας εταιρείας, ενός τμήματος σε ακραιφνείς τεχνοκράτες που νομίζουν ότι εφαρμόζουν τα συμπεράσματα και μεθόδους  ενός τομέα της Επιστήμης, χωρίς βαθύτερη γνώση του θέματος και αδιαφορία για τις συνολικές συνέπειες των αποφάσεών τους καταλήγουμε σε τραγικά αποτελέσματα.

Συνάδελφοι, -ισσες,

Παρακαλούμε να απευθύνεστε άμεσα στους εκπροσώπους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας για κάθε εργασιακό ζήτημα ώστε να εξασφαλίσουμε την τήρηση των συμφωνηθέντων. Είμαστε σε αναμονή των ενεργειών της εταιρείας η οποία οφείλει να ενημερώνεται τακτικά από τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να λαμβάνει υπόψη της τις θέσεις τους.

Συζητήστε με τους εκπροσώπους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και του κλαδικού ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ. για κάθε ζήτημα που προκύπτει στον χώρο εργασίας. Η φωνή μας πρέπει να γίνει πιο δυνατή, οι παρεμβάσεις μας πιο οργανωμένες.

Το Δ.Σ.

 1. http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2015/06/ergasiako-agxos.pdf
 2. http://www.otoe.gr/GESS/MBO-STRESS.pdf

 

 

 

 

Comments are closed.