Rss

  • google

Σωματείο ICAP : Ανακοίνωση, Παρακώλυση συνδικαλιστικής δράσης

Συνάδελφοι –ισσες,

Την Πέμπτη 18/2/2016 και την Παρασκευή 19/2/2016 είχαν προγραμματιστεί οι εκλογές του νεοσύστατου σωματείου  μας, Σύλλογος Εργαζομένων ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS, για τις οποίες είχαμε ειδοποιήσει έγκαιρα τόσο την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας όσο και την Διοίκηση της εταιρείας. Εκατοντάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες δουλεύουμε, μέσω της εταιρείας αυτής, στις Διευθύνσεις: Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής, Ηλεκτρονικών Εργασιών & Εναλλακτικών Δικτύων, Διεύθυνση Καρτών & Καταναλωτικών Δανείων, Κτηματικής & Πίστης Ιδιωτών που στεγάζονται στα κτίρια επί των οδών Θεσσαλονίκης 125 και Πειραιώς 74.

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας δεν απάντησε ποτέ στο έγγραφο αίτημά μας για παροχή κατάλληλου χώρου εντός του τόπου εργασίας. Την ημέρα των εκλογών είχε επιστρατεύσει ολόκληρο το επιτελείο της Δ/νσης Ασφαλείας στις εισόδους των παραπάνω κτιρίων δημιουργώντας έντονο κλίμα εκφοβισμού στους συναδέλφους. Οι είσοδοι των κτιρίων είχαν κλειδαμπαρωθεί με επιπλέον κλειδαριές και αλυσίδες ως να περίμεναν εισβολή από κακοποιά στοιχεία. Ο υπεύθυνος Ασφάλειας ενημέρωσε τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο  ότι δεν δίδεται η άδεια για την διενέργεια των εκλογών και δεν επέτρεψε την είσοδό στα κτίρια.

Η ελευθερία της συνδικαλιστικής δράσης προστατεύεται τόσο από το Σύνταγμα και τους νόμους όσο και από διεθνείς συμβάσεις (ΔΣΕ 87/1948, ΔΣΕ 139/1971) τις οποίες έχει επικυρώσει και η Ελλάδα καθώς και  Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ο ν. 1264/1982, άρθρο 16 ορίζει ότι   οι τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις – και οι εκλογές– συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης «σε κατάλληλο χώρο του τόπου εργασίας, εκτός των χώρων παραγωγής, που είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ο εργοδότης, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή».

Η Τράπεζα αρνείται ότι χώρος εργασίας, είναι ο χώρος στον οποίο οι συνάδελφοι προσέρχονται κάθε πρωί τις πέντε ημέρες την εβδομάδα, δεν επισκέπτονται παροδικά ή περιστασιακά αλλά είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν εκεί και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου τους. Τα πέντε τετραγωνικά μέτρα χώρου, ένα τραπέζι και τρεις καρέκλες δεν ήταν δύσκολο να βρεθούν εντός των παραπάνω κτιρίων, χιλιάδων τετραγωνικών το καθένα,  ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. Όσο για την πρόταση να χρησιμοποιηθεί χώρος που διέθετε η εταιρεία δίπλα στα γραφεία της ήταν σαν να ζητάμε από τους εργαζόμενους να μπουν μόνοι τους στο στόμα του λύκου, αφού η εταιρεία δεν διακρίνεται για την αμεροληψία της στην κρίση των υπαλλήλων της.

Επειδή πιστεύουμε ότι η ύπαρξη σωματείων αποτελεί  εγγύηση της ελευθερίας και η κατοχύρωσή τους αποτελεί ασφαλές κριτήριο του επιπέδου της δημοκρατίας μίας χώρας συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση ακόμα και των αόρατων εργαζομένων, εργαζόμενων με επισφαλείς σχέσεις εργασίας.

Ενέργειες που παρεμποδίζουν την συνδικαλιστική δράση παραπέμπουν σε άλλες εποχές και δεν θα πρέπει να είναι ανεκτές. Ζητάμε την συμπαράσταση από όλα τα σωματεία στον χώρο των Τραπεζών καθώς και από τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Οι εκλογές διεξήχθησαν κανονικά ακόμα και αν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε ένα τμήμα του χώρου παρακείμενης καφετέριας που ευγενικά μας παραχώρησε ο ιδιοκτήτης της και το νέο Δ.Σ. από νέες στον συνδικαλισμό εργαζόμενες θα αναλάβει τον δύσκολο ρόλο της προάσπισης των δικαιωμάτων των συναδέλφων τους. Έχουμε επίγνωση ότι πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας χωρίς να αναθέτουμε την ευθύνη της αλλαγής σε κανένα σωτήρα και αναζητώντας συμμαχίες και βοήθειες σε αυτούς που δεν τα παρατάνε.

Το Δ.Σ.

Comments are closed.