Rss

  • google

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162, μέλος  Ο.Ι.Υ.Ε. &   Ε.Κ.Α.

Web:  sydaptt.net    Email:  sydaptt@gmail.com 

  • Έχω το δικαίωμα να εγγραφώ μέλος στο σωματείο.

 Ναι, κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να εγγραφεί στο σωματείο που θα τον εκπροσωπήσει. Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. (Νόμος 1264/82)

Οι διατάξεις του ν.1264/82 εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ρητά απαγορεύεται (άρθρο 14) η παρέμβαση του εργοδότη:

Άρθρο 14, παράγραφος 2:

Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:

α) ν’ ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης,

β) να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση,

γ) να απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση,

δ) να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά ή με άλλα μέσα,

ε) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων,

στ) να μεταχειρίζονται με ευμένεια ή δυσμένεια τους εργαζομένους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σεορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση.

  • Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση αδιαθεσίας;

Εάν σε περίπτωση αδιαθεσίας ο προϊστάμενος σας αρνηθεί την άδεια αποχώρησης, μπορείτε να ζητήσετε να σας εξετάσει ο γιατρός εργασίας της εταιρείας, ο  οποίος θα αποφανθεί εάν η κατάσταση της υγείας σας απαιτεί την αποχώρηση από τον χώρο εργασίας.

  • Δικαιούμαι να πληρώνομαι τις υπερωρίες.

Όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονται σε Τράπεζες ή Ασφαλιστικές Εταιρείες μέσω τρίτων εταιρειών (Adecco, ATLAS, ICAP, Mellon, ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, First Data, Εθνοdata κλπ.) δικαιούνται αποζημίωση για την υπερωρία και την υπερεργασία, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι.

Στις επιχειρήσεις που εφαρμόζεται ωράριο εργασίας ως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα εφόσον ζητηθεί από τον εργοδότη. (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές (από 41η, μέχρι 45η ώρα) θεωρούνται υπερεργασία και αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται υπερωριακά, πέραν δηλαδή της υπερεργασίας, δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση των επιτρεπομένων ορίων (120 ώρες για τους υπαλλήλους ετησίως) αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%). Για να ξεπεραστούν τα παραπάνω νόμιμα όρια υπερωριακής απασχόλησης από τον εργοδότη, απαιτείται άδεια από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) Στην περίπτωση αυτή η υπερωρία αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

 Αν παραβιαστούν τα προαναφερθέντα όρια νόμιμης υπερωρίας τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται για κάθε ώρα (κατ’ κατ’ εξαίρεση υπερωρία) αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ογδόντα τοις εκατό (80%).

  • Ποια είναι η υποχρέωση του εργοδότη σχετικά με την καταγραφή των υπερωριών;.

Με τη δημοσίευση του Ν.4225/2014, από 7/1/2014 καταργήθηκε η τήρηση του ειδικού βιβλίου υπερωριών και ενσωματώθηκε στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών. Το βιβλίο αυτό είναι αθεώρητο και τηρείται υποχρεωτικά απ’ όλες τις επιχειρήσεις.  Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται πριν την πραγματοποίησή τους, οι αλλαγές στο πρόγραμμα εργασίας και οι νόμιμες υπερωρίες

ΠΗΓΗ:http://www.ergasiaka.net/ergatika-1/krisima-ergatika-themata/xrisima-ki-endiaferonta/item/743-ti-einai-yperergasia-kai-ti-yperoria-pos-ameivontai-oi-ergazomenoi-ypoxreoseis-ergodoton.html

  • Είμαι υποχρεωμένος να υπογράψω κάθε έγγραφο που προσκομίζεται από την εταιρεία;

Λόγω του ότι οι εταιρείες μετέρχονται διαφόρων μεθόδων για να αποσπάσουν υπογραφές σε έγγραφα που είτε τις απαλλάσσουν από τις νόμιμες υποχρεώσεις τους είτε υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να δεχτούν δυσμενέστερους όρους εργασίας:

Δεν υπογράφουμε κανένα χαρτί που μας προτείνουν οι εταιρείες χωρίς να ενημερώσουμε το σωματείο.

Δεν υπογράφουμε κανένα χαρτί όταν μας καλούν για απόλυση.

 Το ΔΣ  του   ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ. 

 Χρήσιμα τηλέφωνα

Τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών στην Επιθεώρηση Εργασίας: 15512, από 9πμ έως 9μμ    

 Τηλέφωνα επικοινωνίας ΔΣ.

 Γιώτα Λαζαροπούλου              6976 855 566

 Βασιλική Χριστοπούλου          6976 685 485

Γρηγόρης Στυλιανού                6945 441 308

Comments are closed.