Rss

  • google

Επιστολή του ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ. προς τον κ. Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162, μέλος Ο.Ι.Υ.Ε. & Ε.Κ.Α.
Web
: sydaptt.net   Email: sydaptt@gmail.com

Αρ. πρωτ. 61

Προς: κ. Αντωνόπουλο, Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Κοιν. κ. Χριστόπουλο, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

21-2-2014

Αξιότιμε κε Αντωνόπουλε,

Λαμβάνουμε την πρωτοβουλία να απευθυνθούμε σε σας με νέα επιστολή, την τέταρτη κατά σειρά προς την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, αν και δεν έχουμε λάβει απάντηση σε καμία από τις προηγούμενες, τις οποίες σας επισυνάπτουμε. Το περιεχόμενο των προηγούμενων επιστολών αναφερόταν σε προβλήματα των συναδέλφων εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα και την Εθνική Ασφαλιστική μέσω τρίτων εταιρειών, με κυριότερο το θέμα των απολύσεων. Άλλα, σημαντικά επίσης, προβλήματα είναι η χορήγηση διαλειμμάτων κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας, η ελευθερία της συνδικαλιστικής ενημέρωσης και δράσης εντός των χώρων εργασίας της Τράπεζας, η ανάρτηση πινάκων ανακοινώσεων.

Χωρίς να έχει υπάρξει ουσιαστική επίλυση των παραπάνω προβλημάτων έχουν ανακύψει νέα δεδομένα. Λόγω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου με την οποία αποχώρησε μεγάλος αριθμός συναδέλφων υπαλλήλων ΕΤΕ (2500 αντί των 1200 που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις) έχουν δημιουργηθεί δυσαναπλήρωτα κενά στις υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας. Συνομολογείται από όλους τους εργαζόμενους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας και τους συλλόγους τους ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί υπερβολικά με αποτέλεσμα να διακυβεύεται ακόμα και η ομαλή λειτουργία των τμημάτων. Η ροή των εργασιών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων διότι έχουν μείνει κενές θέσεις ευθύνης και δεν υπάρχουν εργαζόμενοι με δικαίωμα υπογραφής.

Με διαμορφωμένη μια τέτοια κατάσταση οι συνάδελφοι εργαζόμενοι μέσω τρίτων εταιρειών καλούνται, προφορικά και άτυπα, να αναλάβουν υπευθυνότητες και νέες αρμοδιότητες. Η ανάθεση γίνεται ανεπίσημα χωρίς να υπάρχει καμία σχετική εγκύκλιος ούτε κάποιο έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα. με ότι αυτό συνεπάγεται για  την κατοχύρωση του εργαζομένου σε περίπτωση λάθους ή σε περίπτωση ελέγχου από ανωτέρους. Η μέχρι τώρα όμως πικρή εμπειρία δεν μας αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για το γεγονός ότι όταν προκύψει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, όταν συμβεί οποιοδήποτε λάθος, ο καταλογισμός της ευθύνης δεν θα γίνει πρώτα εις βάρος μας

Οι εργαζόμενοι μέσω τρίτων εταιρειών είναι πλήρως κατηρτισμένοι στις εργασίες του τραπεζικού τομέα και μπορούν να ανταποκριθούν με ευκολία σε μία πλειάδα καθηκόντων λόγω της μεγάλης τους εμπειρίας εντός του χώρου της Εθνικής Τράπεζας που φτάνει ακόμα και τα 18 χρόνια. Μπορούν να καλύψουν κενά τόσο στις κεντρικές υπηρεσίας όσο και στο δίκτυο καταστημάτων, να αναλάβουν άμεσα καθήκοντα και δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι δεν θα χρειαστούν ούτε μία ώρα νέας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά και μόνο σας παραθέτουμε στο τέλος της επιστολής ορισμένες μόνο διευθύνσεις και υπηρεσίες στις οποίες προσφέρονται υπηρεσίες καλύπτοντας ουσιαστικά όλο το φάσμα των χρηματοπιστωτικών εργασιών.

Παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία αναγνώριση της εργασίας τους και της εξειδίκευσης τους σε σύνθετες τραπεζικές διαδικασίες που απαιτούν γνώσεις και εμπειρία με ολέθριες συνέπειες κατά την γνώμη μας τόσο για μας όσο και για την ίδια την τράπεζα. Με βάση την ατομική τους σύμβαση θεωρούνται απλά υπάλληλοι γραφείου που εκτελούν υποστηρικτικές εργασίες ή/και  καταχώρηση δεδομένων. Δεν υπάρχει καμία απονομή βαθμού, αναγνώριση ειδικότητας και εξειδίκευσης πολλώ δε μάλλον μισθολογική ανταμοιβή. Οι μισθοί μας, κατατάσσουν ένα μεγάλο ποσοστό από εμάς, κάτω από τα όρια της φτώχειας. Επιπρόσθετα η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων μέσω τρίτων εταιρειών έχουν υποχρεωθεί σε μείωση ωραρίου σε 7ωρο, πράγμα που κάνει ακόμα πιο πιεστικούς τους ήδη έντονους ρυθμούς εργασίας φτάνοντας τους συναδέλφους στα όρια της υπερκόπωσης και δημιουργώντας ακόμα και προβλήματα υγείας.

Είναι πεποίθησή μας ότι  εάν εξεταστεί το ζήτημα αυτό σε βάθος και με ειλικρίνεια, χωρίς ιδεοληψίες και προκαταλήψεις, θα αναδυθούν όλα τα πλεονεκτήματα της ένταξης μας στο προσωπικό της τράπεζας. Με αυτό τον τρόπο θα εξαλειφθούν και  θα γίνει εφικτό να αντιμετωπιστούν στην ρίζα τους προβλήματα αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς εις βάρος συναδέλφων μας τα οποία θίγουν την τιμή και την αξιοπρέπεια μας  και καταρρακώνουν το επαγγελματικό μας κύρος. Υπάρχουν ήδη σοβαρές  καταγγελίες για κοινωνικά κατακριτέα, απολίτιστη και  απαράδεκτη  συμπεριφορά είτε εκ μέρους προϊσταμένων της Τράπεζας είτε εκ μέρους των supervisorτων εταιρειών.

Ενημερωθήκαμε από την ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata για την πρόθεση της Διοίκησης να εντάξει όλους τους συναδέλφους της Εθνοdata στην Εθνική Τράπεζα. Θέλουμε να σας συγχαρούμε για την ορθότητα της απόφασής σας και για την έντιμη αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της. Η αποδοχή της συμβολής των εργαζόμενων της Εθνοdataστην Εθνική Τράπεζα δεν μπορεί να αφήνει εκτός σχεδιασμού τους συναδέλφους των υπολοίπων εταιρειών με δεδομένο ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν ταυτόσημα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Επιθυμούμε να σταθείτε με την ίδια ειλικρίνεια και εντιμότητα μπροστά στα θέματα των υπαλλήλων των υπολοίπων εταιρειών.

Επειδή δεν πήραμε απάντηση στις προηγούμενες επιστολές και δεν κατέστη δυνατό να ξεκινήσει ένας ειλικρινής και παραγωγικός διάλογος είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε την παρούσα επιστολή σε όλα τα μέλη του σωματείου, τους συναδέλφους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας τους συλλόγους εργαζομένων και το Υπουργείο Εργασίας και σε όποιον άλλον θα μπορούσε να ενδιαφέρει.

Ζητάμε εκ νέου συνάντηση και σας παρακαλούμε να ορίσετε χρόνο και τόπο συνάντησης με το Δ.Σ. του Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα ώστε να έχετε ιδία αντίληψη των προβλημάτων που απασχολούν τους χίλιους (1000) περίπου εργαζόμενους, οι οποίοι επί σειρά ετών υπηρετούν τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

Comments are closed.