Rss

  • google

Συνάντηση με ICAP

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162

Web:  sydaptt.net    Email:  sydaptt@gmail.com

 6-1-2014

Συναδέλφισσες, -οι,

Την  19/12/2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τους εκπροσώπους της ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS.

Στην συνάντηση από την πλευρά του συλλόγου τέθηκε το θέμα της μετακίνησης του προέδρου και του ταμία του Συλλόγου με την σαφή επισήμανση ότι οι μετακινήσεις είναι όχι μόνο καταχρηστικές αλλά και παράνομες. Σύμφωνα με το άρθρο 14  παρ. 9 του ν. 1264/82 «δεν επιτρέπεται μετάθεση των εργαζομένων που αναφέρονται στις παρ. 5, 6, 7, και 8 (δηλ. των μελών του Δ.Σ.) χωρίς τη συγκατάθεση της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης.».

Έχει ήδη ζητηθεί η σύγκλιση τριμερούς συνάντησης στο Υπουργείο Εργασίας, μέσω της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Ι.Υ.Ε.) και περιμένουμε να οριστεί η ημερομηνία. Εκεί θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για την μετακίνηση του προέδρου και του ταμία η οποία δεν δικαιολογείται από καμία υπηρεσιακή ανάγκη και έγινε μόνο για δημιουργία κλίματος εκφοβισμού των συναδέλφων.

Τονίστηκε εκ νέου η ανάγκη άμεσης επαναπρόσληψης όλων των απολυμένων συναδέλφων. Η ευτυχής κατάληξη του θέματος όσο αφορά συνάδελφο όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει σε προηγούμενη ανακοίνωση, και συνάδελφο για την οποία βρέθηκε θέση σε άλλη εταιρεία δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έχουν γίνει νέες προσλήψεις καθώς και από το ότι ανανεώνονται (και ορθά) συμβάσεις σε συναδέλφους ορισμένου χρόνου. Τα παραπάνω ισχύουν κατά μείζονα λόγο για την περίπτωση συναδέλφου που δικαιώθηκε  από την δικαιοσύνη σχετικά με την καταχρηστικότητα της απόλυσής της και δεν έχει επανατοποθετηθεί ακόμα. Τονίστηκε σε όλους τους τόνους ότι το σωματείο δεν θα σταματήσει τον αγώνα του μέχρι να επαναπροσληφθούν όλοι.

Οι εργασιακές συνθήκες στο τηλεφωνικό κέντρο του Μοσχάτου αποτέλεσαν επίσης θέμα της συζήτησης λόγω των πολλών καταγγελιών για τις συνθήκες εργασίας. Οι καταγγελίες αποκαλύπτουν  άκρως αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές, καταπιεστικές συνθήκες εργασίας, παράλογες απαιτήσεις εντατικοποίησης της εργασίας. Έτσι για παράδειγμα δεν επιτρέπεται καμία συνομιλία με τον διπλανό σου, γίνονται παρατηρήσεις για τον χρόνο παραμονής στην τουαλέτα, ο χρόνος διεκπεραίωσης των τηλεφωνικών κλήσεων – δουλειά backoffice – ο χρόνος συνεννόησης, λήψης οδηγιών από τον  προϊστάμενο δεν προσμετράται στον ενεργό χρόνο εργασίας. Ο ενεργός χρόνος εργασίας αποτελεί μαζί με άλλα στατιστικά στοιχεία – πλήθος κλήσεων, τζίρος, κλπ.- για την αξιολόγηση στο τέλος του μήνα, την οποία όμως αρνούνται να κοινοποιήσουν στον εργαζόμενο. Αναφερθήκαμε στο θέμα της τήρησης των διαλειμμάτων (15 λεπτά κάθε δύο ώρες) και στην καταβολή των κουπονιών (ticket restaurant μόνο σε όσους έχουν τις μέγιστες αποδόσεις στο Τμήμα Collection) που έχουν καθυστερήσει.

Από πλευράς της εταιρείας και του διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου έγινε δεκτό ότι   αντιεπαγγελματικές συμπεριφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Δεχόμαστε την δέσμευσή τους για ενδελεχή εξέταση των παραπάνω θεμάτων και περιμένουμε να υπάρξει άμεσα βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο τηλεφωνικό κέντρο.

Ζητήσαμε ενημέρωση για την πορεία της διαβούλευσης της εταιρείας με την Εθνική Τράπεζα σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο θα λαμβάνει χώρα η ενημέρωση των εργαζόμενων. Ευελπιστούμε στην ταχεία ανταπόκριση της εταιρείας στα αυτονόητα αιτήματά μας. Ανάλογες συναντήσεις θα ζητηθεί να γίνουν και από τις υπόλοιπες εταιρείες ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά τα προβλήματα.. Είναι βέβαια αυτονόητο ότι η Εθνική Τράπεζα είναι αυτή που έχει τον κύριο λόγο για την επικράτηση ανθρώπινων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Το Δ.Σ. του

Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

Comments are closed.