Rss

 • google

Archives for : Επικοινωνία

Ανακοίνωση, υπογραφές στον «Κανονισμό εργασίας»

Συνάδελφοι, -ισσες,

Μετά από προσφυγή μας στο Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών ΣΕΠΕ και σε απάντηση σχετικού αιτήματός μας, ενημερωθήκαμε ότι ο Κανονισμός Εργασίας της εταιρείας ICAP Contact Center έχει μεν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία, δεν έχει όμως λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κυρώσεων Κανονισμών Εργασίας.

Επομένως δεν νομιμοποιείται η εταιρεία ICAP Outsourcing Solutions να απαιτεί υπογράψουν οι υπάλληλοί της και να εφαρμόσουν έναν Κανονισμό ο οποίος δεν έχει δεσμευτική ισχύ. 

Επιπλέον ο Κανονισμός που έχει κατατεθεί, αφορά την εταιρεία ICAP Contact Center και όχι την ICAP Outsourcing Solutions A.E. στην οποία εργάζονται  οι συνάδελφοι. Εάν η μία εταιρεία αποτελεί συνέχεια της άλλης, θα πρέπει πρώτα να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

Η σπουδή της εταιρείας για συλλογή υπογραφών από τους εργαζόμενους, ότι έλαβαν γνώση του παραπάνω κειμένου, και η άρνησή της να παραδώσει αντίγραφο αυτού ακόμα και σε αυτούς που το υπέγραψαν, μαρτυρά ότι δεν πρόκειται περί λάθους εκ παραδρομής αλλά ότι εν γνώσει της η εταιρεία προσπάθησε να παραπλανήσει  τους υπαλλήλους της.

Ζητάμε από την εταιρεία, άμεσα να επιστρέψει τα υπογεγραμμένα κείμενα σε όσους υπαλλήλους της τα έχουν ήδη υπογράψει και να τα καταστρέψει ενώπιον τους.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 • Δεν υπογράφουμε το κείμενο Κανονισμού Εργασίας που δεν διαθέτει νομική ισχύ.
 • Σε κάθε περίπτωση που αιτείται από την εταιρεία η υπογραφή μας θα πρέπει να ενημερώνουμε άμεσα το Δ.Σ. του σωματείου ώστε να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των εγγράφων.
 • Ενημερώνουμε άμεσα το Δ.Σ. του σωματείο για κάθε θέμα που ανακύπτει στον εργασιακό μας χώρο.
 • Στηρίζουμε το σωματείο, δυναμώνουμε την φωνή του, για να μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό, εγγραφόμαστε μέλη στον ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.

Το ΔΣτου Συλλόγου
Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

 Τηλέφωνα επικοινωνίας
Στυλιανού Γρηγόρης : 6945 441 308

Χριστοπούλου Βασιλική : 6976 685 485
Καπετανάκης Γιώργος : 6977 741 228
Τριτάκης Σαράντος : 6942 246 823
Μπέκου Μαρία : 6944 665 089
Λαζαροπούλου Γιώτα : 6976 855 566
Σούκας Στέλιος : 6977 007 220

Επιστολή ΣΥΔΑΠΤΤ προς ICAP outsourcing Solutions 27-5-2013

Αρ. Πρωτ. 7
Προς: κ. Τόλλη, Εκτελεστικό Διευθυντή
Κοιν.: κα Χαμηλοθώρη, ΗR Account Manager

Κε Τόλλη,

Κατόπιν προσφυγής μας με σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών ΣΕΠΕ, ενημερωθήκαμε ότι ο Κανονισμός Εργασίας της ICAP Contact Center δεν έχει λάβει την έγκριση με επικύρωση από την αρμόδια επιτροπή. Ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείστε να ζητάτε την υπογραφή των συναδέλφων ότι έλαβαν γνώση του περιεχομένου και ότι θα εφαρμόζουν τους όρους ενός κανονισμού που δεν διαθέτει δεσμευτική ισχύ.

Επιπλέον, εφόσον η εταιρεία έχει πράγματι μετονομαστεί σε ICAP Οutsourcing Solution Α.Ε. καλείσθε να προσκομίσετε τα επιπλέον δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία και τα οποία θα αποδεικνύουν ότι η μία εταιρεία αποτελεί συνέχεια και μετεξέλιξη της άλλης. Διαφορετικά δεν είναι υποχρεωμένοι οι συνάδελφοι να εφαρμόζουν κανονισμό που αφορά σε άλλη εταιρεία.

Θεωρούμε ελάχιστη υποχρέωσή σας να επιστρέψετε σε όσους συναδέλφους υπέγραψαν ότι έλαβαν γνώση του εν λόγω κανονισμού, τα σχετικά υπογεγραμμένα έγγραφα και να τα καταστρέψετε ενώπιον τους.

Η κατάθεση του κανονισμού, όπως διεξοδικά εξήγησε η Πρόεδρος της Επιτροπής Κυρώσεων Κανονισμών Εργασίας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη του Τμήματος Προσωπικού, σας διασφαλίζει έναντι του νόμου (1767/1988) ο οποίος ορίζει ότι: «Κάθε επιχείρηση που ιδρύεται και απασχολεί πάνω από 70 άτομα οφείλει εντός τριών (3) μηνών από τη λειτουργία της να υποβάλει για κύρωση στα αρμόδια όργανα κανονισμό εργασίας, που σύμφωνα με το N.1767/1988, η κατάρτισή του γίνεται από τον εργοδότη και το συμβούλιο εργαζομένων, εφ’ όσον υπάρχει. Εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει τις σχέσεις εργασίας, ανάμεσα στους εργαζομένους στις επιχειρήσεις αυτές και στους εργοδότες.». Δεν σας παρέχει όμως το δικαίωμα να ζητάτε και την εφαρμογή των όρων του υπό έγκριση κανονισμού δεδομένου ότι αυτοί μπορούν να υποστούν τροποποίηση βάσει των απαιτήσεων της αρμόδιας επιτροπής.

Παρακαλούμε στο μέλλον να μην υποβάλλετε τους συναδέλφους στην άσκοπη διαδικασία της συλλογής υπογραφών σε έγγραφα που δεν έχουν επικυρωθεί ώστε να επιφέρουν τις προβλεπόμενες έννομες συνέπειες.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ.του Συλλόγου Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα
Στυλιανού Γρηγόρης, Πρόεδρος
Χριστοπούλου Βασιλική, Γ. Γραμματέας
Καπετανάκης Γιώργος, Ταμίας
Τριτάκης Σαράντος, Αντιπρόεδρος
Μπέκου Μαρία, Αναπλ. Γραμματέας
Λαζαροπούλου Γιώτα, Σύμβουλος
Σούκας Στέλιος, Σύμβουλος

Ανακοίνωση για υπογραφές στον «Κανονισμό εργασίας»

Συνάδελφοι, -ισσες,

Μετά από προσφυγή μας στο Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών ΣΕΠΕ και σε απάντηση σχετικού αιτήματός μας, ενημερωθήκαμε ότι ο Κανονισμός Εργασίας της εταιρείας ICAP Contact Center έχει μεν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία, δεν έχει όμως λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κυρώσεων Κανονισμών Εργασίας.

Επομένως δεν νομιμοποιείται η εταιρεία ICAP Outsourcing Solutions να απαιτεί υπογράψουν οι υπάλληλοί της και να εφαρμόσουν έναν Κανονισμό ο οποίος δεν έχει δεσμευτική ισχύ. 

Επιπλέον ο Κανονισμός που έχει κατατεθεί, αφορά την εταιρεία ICAP Contact Center και όχι την ICAP Outsourcing Solutions A.E. στην οποία εργάζονται  οι συνάδελφοι. Εάν η μία εταιρεία αποτελεί συνέχεια της άλλης, θα πρέπει πρώτα να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

Η σπουδή της εταιρείας για συλλογή υπογραφών από τους εργαζόμενους, ότι έλαβαν γνώση του παραπάνω κειμένου, και η άρνησή της να παραδώσει αντίγραφο αυτού ακόμα και σε αυτούς που το υπέγραψαν, μαρτυρά ότι δεν πρόκειται περί λάθους εκ παραδρομής αλλά ότι εν γνώσει της η εταιρεία προσπάθησε να παραπλανήσει  τους υπαλλήλους της.

Ζητάμε από την εταιρεία, άμεσα να επιστρέψει τα υπογεγραμμένα κείμενα σε όσους υπαλλήλους της τα έχουν ήδη υπογράψει και να τα καταστρέψει ενώπιον τους.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 • Δεν υπογράφουμε το κείμενο Κανονισμού Εργασίας που δεν διαθέτει νομική ισχύ.
 • Σε κάθε περίπτωση που αιτείται από την εταιρεία η υπογραφή μας θα πρέπει να ενημερώνουμε άμεσα το Δ.Σ. του σωματείου ώστε να επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των εγγράφων.
 • Ενημερώνουμε άμεσα το Δ.Σ. του σωματείο για κάθε θέμα που ανακύπτει στον εργασιακό μας χώρο.
 • Στηρίζουμε το σωματείο, δυναμώνουμε την φωνή του, για να μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό, εγγραφόμαστε μέλη στον ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ.

Το ΔΣ του Συλλόγου
Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Στυλιανού Γρηγόρης : 6945 441 308
Χριστοπούλου Βασιλική : 6976 685 485
Καπετανάκης Γιώργος : 6977 741 228
Τριτάκης Σαράντος : 6942 246 823
Μπέκου Μαρία : 6944 665 089
Λαζαροπούλου Γιώτα : 6976 855 566
Σούκας Στέλιος : 6977 007 220

Κανονισμός Εργασίας ICAP

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας καλούμε να μην υπογράψετε ακόμη τα έγγραφα που επιγράφονται ως «Κανονισμός Εργασίας» και «Βασικοί Κανόνες Συνεργασίας». Ο Σύλλογος μας έχει ήδη απευθυνθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και αναμένει την απάντηση της για τα:

 1. αν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής του συγκεκριμένου κανονισμού
 2. αν διαθέτουν τα έγγραφα δεσμευτική ισχύ για τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης εταιρείας, δεδομένου ότι ο κανονισμός εργασίας έχει καταρτιστεί για την ICAP CONTACT CENTER Α.Ε. και όχι για την ICAP OUTSOURCING SOLUTION Α.Ε.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα

Επιστολή ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ. σχετικά με τους Κανόνες Συνεργασίας

Κοινοιποείται η επιστολή προς την εταιρεία ICAP


 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Διατ. Μ.Π.Αθηνών 437 /30-11-2012 , Α.Μ. 29328 , Ειδ.Αρ. 6162

 26/3/2013

Προς: ICAP

Κοιν.: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Κύριοι,

Ενημερωθήκαμε ότι την Τετάρτη 20/3/2013 ζητήθηκε από τους υπαλλήλους της ICAP που εργάζονται στη Διεύθυνση Καρτών της Εθνικής Τράπεζας, με έδρα της την οδό Ελ. Βενιζέλου 132, να υπογράψουν ένα corpus, με αναφορά σε ένα πολυσέλιδο έντυπο, που αφορούσε σε «Βασικούς Κανόνες Συνεργασίας».

Στους συναδέλφους που κλήθηκαν να παρουσιαστούν και να υπογράψουν δεν δόθηκε η δυνατότητα της κατ‘ίδίαν μελέτης του περιεχομένου του κειμένου ούτε διασαφηνίστηκαν οι σκοποί της υπογραφής του, εφόσον μάλιστα όπως δήλωσε εκπρόσωπός σας, το περιεχόμενο έχει ήδη υπογραφεί από τους υπαλλήλους στο παρελθόν!

Θα θέλαμε να διασαφηνίσουμε εκ των προτέρων ότι δεν είμαστε αντίθετοι στην ύπαρξη κανόνων αμοιβαία αποδεκτών στον εργασιακό μας χώρο εφόσον η διαδικασία εγκαθίδρυσής τους διέπεται από διαφάνεια. Οι κανόνες διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και θωρακίζουν τον εργαζόμενο σε κάθε περίπτωση αυθαιρεσίας γνωρίζοντάς του εκ των προτέρων τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Οι κανόνες αυτοί, όμως, για να αποκτήσουν πραγματική ισχύ και να είναι σεβαστοί από όλους θα πρέπει να είναι προϊόν ενημέρωσης, συζήτησης και διαβούλευσης και των δύο πλευρών(εργοδότη-εργαζόμενου) ώστε να είναι διακριτοί οι στόχοι και οι σκοποί που εξυπηρετούν και να είναι σαφής ο τρόπος και το πεδίο εφαρμογής τους. Δεδομένου ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι αντιπροσωπεύονται πλέον από επίσημα συστημένο συνδικαλιστικό όργανο σας καλούμε να μας ενημερώσετε για το περιεχόμενο του κειμένου που κλήθηκαν να υπογράψουν οι συνάδελφοι καθώς για την σκοπιμότητα της επικύρωσης από την πλευρά των εργαζόμενων ενός κειμένου που έχει ξαναυπογραφεί στο παρελθόν.

Είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε καλή τη πίστη στην έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την σύνταξη Κανονισμού Εργασίας που θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διατάξεις που είναι απαραίτητες για την οριοθέτηση και το διαχωρισμό των ρόλων των λειτουργιών και των διαδικασιών που αφορούν στη διμερή σχέση εργαζόμενου και εργοδοσίας.

Είναι κοινός τόπος ότι η πρόσκληση σε συζήτηση μόνο θετική ροπή στις εξελίξεις μπορεί να προσδώσει. Όσον αφορά στην αποδοχή της πρόσκλησης εκ μέρους της εργοδοσίας, θα διασκεδάσει την επιφυλακτικότητα των υπαλλήλων της σχετικά με τα κίνητρα και τις σκοπιμότητες που θα μπορούσαν να υποκρύπτονται. Για την επίτευξη μίας διμερούς συμφωνίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι αφενός τα δύο μέρη και όχι οι επιταγές του ενός και αφετέρου η σύμπτωση βουλήσεων για σύναψη μίας σύμβασης που σεβόμενη τον υπάλληλο θα προάγει τη σχέση με τον εργοδότη.

Με εκτίμηση,

Για την  προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
Λαζαροπούλου Γιώτα
Στυλιανού Γρηγόρης
Καπετανάκης Γιώργος
Κούβαρης Θεοφάνης

Άρθρο στην εφημερίδα ‘Δρόμος’

Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν οι εταιρίες που προσφέρουν φτηνούς εργαζόμενους. Ρεπορτάζ: Γιώργος Κατερίνης

«Δουλεύουμε στον ίδιο χώρο εργασίας εργαζόμενοι της Εθνοdata, της ICAP, της Mellon, της Action Line και φυσικά της Εθνικής, αλλά εγώ δεν θεωρούμαι τραπεζοϋπάλληλος». Η σύγχρονη πραγματικότητα στον τραπεζικό τομέα δεν θυμίζει σε τίποτα τις παλαιότερες εποχές. Όσοι διαβαίνουν το κατώφλι μιας τράπεζας δεν σημαίνει ότι έχουν και τον ίδιο εργοδότη. Και φυσικά δεν έχουν και τα ίδια δικαιώματα.
Οι εργαζόμενοι που μιλούν -ανώνυμα για ευνόητους λόγους- στον Δρόμο, αν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εθνική Τράπεζα, ανήκουν ο καθένας σε διαφορετική εταιρία «παροχής υπηρεσιών». Όπου παροχή υπηρεσίας, βέβαια, είναι η μίσθωση προσωπικού.  «Μπορεί η σύμβαση να μην αναφέρει τις λέξεις “ενοικίαση εργασίας”, αλλά “σύμβαση έργου”, αλλά στην ουσία πρόκειται για ενοικίαση». Οι τρόποι που εφευρίσκουν οι εταιρίες αυτές, αλλά και οι τράπεζες, για να ξεπερνούν κάθε φορά τα «κωλύματα» του νόμου είναι άπειροι.
Ο Νόμος 2956/2001 που αφορά την ενοικίαση εργασίας ορίζει ότι μετά από 18 μήνες σε έναν εργοδότη η σχέση εργασίας μεταξύ άμεσου και έμμεσου εργοδότη λύεται και περνάς στον έμμεσο εργοδότη. Με τους μνημονιακούς νόμους το 18μηνο έγινε 36μηνο. Και πάλι, όμως, αυτή η υποχρέωση μένει στα χαρτιά. «Πώς γίνεται κάποιος νόμος που θίγει τον εργαζόμενο να εφαρμόζεται άμεσα και κάποιον άλλο, όπως τον 2956/2001, να καταφέρνουν να τον προσπερνάνε», μας καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι που εργάζονται επί 10, 12, 15 χρόνια στο ίδιο τμήμα της τράπεζας, στο ίδιο αντικείμενο. «Παλιότερα άλλαζαν εταιρία σε εργαζόμενους για να μην προλάβει να συμπληρωθεί το 18μηνο. Τώρα έχει καθιερωθεί ότι τα ίδια άτομα συνεχίζουν στην ίδια θέση εργασίας».
Στο παρελθόν ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας είχαν προσφύγει στα δικαστήρια για να αποδείξουν ότι είναι… ενοικιαζόμενοι. Ώσπου να εκδικαστεί η υπόθεση η εταιρία που εμφανιζόταν ως εργοδότης, τους είχε κλείσει με αποτέλεσμα παρά την απόδειξη του δίκιου των εργαζομένων να μην μπορεί να γίνει τίποτα. Μετά από αυτό, το νομικό επιτελείο της Εθνικής άλλαξε τις συμβάσεις, ώστε νομικά και τυπικά να φαίνονται ως συμβάσεις έργου.
Με αυτά τα τερτίπια οι εταιρίες που παρέχουν προσωπικό στις τράπεζες, ξεφυτρώνουν σαν τα… μανιτάρια. Ο λόγος προφανής: «καταφέρνουν να έχουν πολύ μικρότερο κόστος, αφού κανείς δεν πληρώνεται ως τραπεζοϋπάλληλος, όσα χρόνια κι αν δουλεύει και το κέρδος μένει σε αυτόν που θέλουν να μένει -ICAP και Εθνική», μας λέει εργαζόμενος σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες που κερδοσκοπούν από την ενοικίαση εργασίας …

διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Γιώργο Κατερίνη στη εφημερίδα ‘Δρομος’

Επάγγελμα: ενοικιαζόμενος στον τραπεζικό τομέα